سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید سعید طاهری کوه بنانی – فارغ التحصیل مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان،بازرس کار

چکیده:

این تحقیق به دنبال سنجش تاثیر متغیرهای مستقل آموزش ایمنی نصب پوسترهای ایمنی و تبلیغات دوره های آموزشی حین خدمات بخشنامه ها ودستورالعملهای ایمنی کنترل و نظارت بر رعایت نکات ایمنی و تکرار و تاکید نکات ایمنی برمتغیر وابسته توسعه فرهنگ ایمنی می باشد.