سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر یوسفی دیبا – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
منیژه مختاری دیزجی – دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
باقر لاریجانی – استاد و رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مژده صالح نیا – دانشیار گروه بافت شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تأثیر لیزر کم توان GaAIAs در ترمیم تیبیای ۲۴ راس خرگوش آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفت. خرگوشها در سه گروه کنترل، Sham و آزمون تحت دو تیمار ۷ و ۱۴ روزه قرار گرفتند. تابش لیزر ۲۴ ساعت پس از ایجاد ضایعه انجام گرفت. برای ارزیابی روند ترمیم و مقایسه بین گروه های مورد مطالعه حیوانات در روزهای هشتم و پانزدهم کشته شدند و در محل ضایعه مورد ارزیابی بافت شناسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تیمار ۱۴ روزه ناحیه آسیب دیده توسط بافت استخوان اسفنجی پر شده است که قابل تمایز با دو گروه sham و کنترل است.