سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود امامی – دانشیار- دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسام الدین محجوبی – دانشجوی کارشناسی – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمدجواد شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

کامپوزیت Mg2Si/Al به علت دارا بودن خواص ویژه از جمله استحکام مکانیکی و سایشی مناسب در صنایع هوا-فضا، خودروسازی و غیره مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا شمش کامپوزیت Al/15%Mg2Si به روش درجا ساخته شد و سپس با ذوب مجدد شمشها، لیتیم به مقدار۱/۰ درصد وزنی به کامپوزیت اضافه گردید. در ادامه، نمونه های لیتیم دار و فاقد لیتیم مورد عملیات حرارتی دربازه دمایی ˚C540 تا ˚C560 و زمان های نگهداری مختلف قرار گرفتند. بررسی ساختاری نمونه های بدست آمده با استفاده ازمیکروسکپ نوری و آنالیز تصویری نشان داد که با افزودن Li به کامپوزیت Mg2Si/Al ذرات Mg2Si اولیه ریزتر شده، در حالی که ذرات Mg2Si ثانویه کمتر تحت تاثیر قرار می گیرند. با افزایش دما و زمان نگهداری، اندازه ذرات Mg2Si اولیه تغییر چندانی نمی کند ولی کرویت آنها افزایش می یابد. همچنین ذرات Mg2Si ثانویه کوچکتر شده و کرویت آنها نیز افزایش می یابد.کمترین اندازه ذرات و بیشتر کروی شدن در دمای ˚C550 و زمان نگهداری ۲ ساعت مشاهده گردید.