سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه زنجان
پژمان میرشکرابی – استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
حسن حسن پور – استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
ابراهیم احمدی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی تولید مثل دانشگاه شهرکرد

چکیده:

لپتین هورمونی با عملکرد های متنوع است که در اووسیت ها، مایع فولیکولی و سلول های کومولوس و هم چنین در اسپرماتوزوای انواع مختلفی از پستانداران یافت شده است. بسیاری از مطالعات از تاثیر لپتین بر بلوغ اووسیتی و نمو رویانی در شرایط آزمایشگاهی خبر می دهند. انسولین هورمونی است که در اسپرماوتزوای انسانی بیان و ترشح می شود. وجود هورمون انسولین در اووسیت و نقش آن در بلوغ اووسیتی و نمو بلاستوسیستی در انسان ثابت شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر افزودن هورمون های لپتین و انسولین بر باروری اسپرم قوچ و پارامترهای مختلف باروری آزمایشگاهی(IVF) بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که لپتین و انسولین هیچ گونه تاثیر معنی داری بر باروری اسپرم و پارامتر های کلیواژ، بلاستوسیست اولیه، اتساع و تفریخ بلاستوسیست ها نداشت