سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کماندار – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

تراکتورها جهت انجام عملیات های مختلف زراعی از شخم مزرعه گرفته تا حرکت و حمل و نقل در جاده به نسبت های مختلفی از گشتاور و سرعت نیاز داشته و تراکتور باید بتواند آن را فراهم کند.[ ۱] موتور تراکتور با داشتن یک قدرت مشخص و گشتاور بهینه، مستقیما توانایی تامین این نسبت را نداشته و برای هماهنگی بین قدرت تولیدی موتور با سرعت و گشتاور مورد نیاز عملیاتهای مورد نظر، باید سیستم انتقال قدرت مناسبی را طراحی کرد. طراحی این سیستم برای تراکتور کشاورزی بر خلاف تراکتور صنعتی بر اساس دو پارامتر توان موتور (گشتاور موتور) و توان قابل انتقال سیستم انتقال قدرت (گشتاور لغزشی) انجام می گیرد.[ ۷] گشتاور موتور، گشتاور خروجی موتور بوده که تنظیمات گاورنر ۱ موتور تراکتور آن را محدود می نماید. گشتاور لغزشی به مقدار گیرایی بین چرخ های تراکتور و خاک (یا لغزش چرخ) وابسته بوده و بعنوان یک عامل محدود کننده دیگر در سیستم انتقال قدرت تراکتور مطرح می باشد.[ ۳] لغزش چرخ به عنوان یک عامل محدود کننده گشتاور انتقالی چرخ های محرک تراکتور عمل کرده و لازم است تا در طراحی سیستم انتقال قدرت مقدار گشتاور لغزشی چرخ تراکتور نیز علاوه بر گشتاور موتور مد نظر قرار گیرد.[ ۹] این مقاله به تاثیرگشتاور لغزشی در طراحی سیستم انتقال قدرت تراکتور جدید شرکت تراکتور سازی تبریز که یک تراکتور با قدرت موتور ۱۵۴ اسب بخار و ماکزیمم گشتاور ۵۱۰ نیوتن متر می باشد، اشاره دارد