سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی رجب زاده – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجید طهرانی دهکردی – دانشگاه شهرکرد
هوشنگ نصرتی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر لایهگذاری بر خواص خمشی کامپوزیتهای هیبرید لایهای بازالت و نایلون بررسی شده است. بدین منظورکامپوزیتهای چهار لایه با آرایش۹۰و۰تولید گردیدند. در این کامپوزیتها از پارچه بازالت و نایلون به عنوان تقویت کننده و رزین اپوکسی به عنوان زمینه استفاده گردیده است. در همه کامپوزیتهای بررسی شده، درصد حجمی الیاف بازالت یکسان در نظرگرفته شده است ولی نوع لایهچینی با هم متفاوت میباشد. پس از آمادهسازی نمونههای ساخته شده، آنها تحت تست خمش سهنقطهای در دو سرعت کم و زیاد و بر اساس ASTM D.790قرار گرفتند. آنگاه تاثیر نوع لایهچینی در نمونههای مختلف بر نمودارهای نیرو-جابجایی، استحکام خمشی و مدول خمشی مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این نوع شکست سطح کامپوزیتها بااستفاده از عکسهای میکروسکوپ الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان میدهد کامپوزیتهای هیبرید لایه ای که درحین تست، الیاف نایلون در لایهی پایینی و الیاف بازالت در لایهی بالایی قرار دارند، خواص خمشی بهتری از خود نشان میدهند