سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خدادادی – شرکت مشانیر
ودود قاسم طالبی – شرکت مشانیر
محمد حسینعلی زاده – شرکت مشانیر

چکیده:

تجدید ساختار در صنعت برق یک رقابت آزاد و مناسب را در اکثر کشورهای جهان بوجود آورده است . در ابتدا تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و دیگر بازیگران بازار درباره تغییرات و تکامل در آینده بازار از حالت انحصاری به رقابتی بخصوص در زمینه قیمت برق نامطمئن بودند . در نتیجه ، مطالعات بسیاری در کلیه قسمتها به ویژه در بحث طراحی سیستمهای جدید و قیمت انرژی انجام شد، ت ا بتوان کارائی سیستم قدرت و سود دهی سرمایه گذاران را بالا برد . امروزه از تکنیکهای جدیدی که مبتنی بر الگوریتم های هوشمند می باشد به منظور پیش بینی قیمت بازارهای انرژی که یکی از پارامترهای مهم از دید کاربران بازار است، استفاده می شود . در این مقاله، از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ساعتی کوتاه مدت قیمت انرژی در بازارهای برق بکار گرفته شده است. در اینجا ساختمان شبکه عصبی و همچنین بررسی نتایج قیمت پیش بینی برای بازیگران بازار از جمله بخشهای تولید و توزیع آورده شده است. که این نتایج می تواند به مدیریت ظرفیت تولید نیروگاه ها و همچنین بستن قراردادها بین بخش های توزیع و تولید و دیگر بازیگران کمک کند.