سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید کفاش – مهندس امور جایگاههای CNG شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه سبزوار
سیدامیر عباچی – رئیس خدمات فنی و عملیاتی منطقه سبزوار
سیدمحمد شهر ایینی – رئیس واحد CNG منطقه سبزوار

چکیده:

با توجه به اینکه صنعت CNG در ایران قدمتی ۲۰ ساله داشته و تقریبا یکی از صنایع با اهمیت و از نظر استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دچار یک سری مشکلات ناخواسته ای گردید که در زیر به صورت مختصر به آن اشاره می شود: تاقبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میزان پرداختی متصدیان جایگاههای CNG جهت بهای گاز مصرفی در حدود ۱۰۰ ریال برای هر متر مکعب بود که این میزان ۲۵ درصد گاز فروخته شده به خودروها بود و این در حالی بود که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد شدن یارانه حاملهای انرژی هزینه گاز مصرفی جهت خودروها بازای هر مترمکعب ۳۰۰۰ ریال تعیین گردید که از این مبلغ می بایستی ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب به شرکت ملی گاز توسط متصدیان جایگاههای CNG پرداخت گردد که این مبلغ ۲۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب ۶۵۰ درصد میزان سود جایگاهداران ۴۰۰ ریال در هر مترمکعب از فروش یک مترمکعب محسوب می شود.