سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ا پورقدیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
ص زارع – گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
ر مناف فر – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
ا توکمه چی – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بدلیل افزایش تقاضا برای آرتمیا از یک طرف و محدودیت های بهره برداری از منابع طبیعی دریاچه ارومیه تغییرات اقلیمی پرورش مصنوعی آرتمیا اهمیت و جایگاه مهمی پیدا کرده است در سیستمهای پرورش مصنوعی آرتمیا این موجود ات با مواد غذایی مختلفی همانند جلبکها و مخمرهای تک سلولی پرورش داده م یشود به دلیل بروز مشکلاتی جهتتهیه غذای آزمایشگاهی استاندارد آرتمیا بنام Lansy-pz دراین تحقیق استفاده از انواع مخمرهای پروبیوتیک طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است جهت شناسایی مخمرهای پروبیوتیک ابتدا دستگاه گوارش ماهیان قزل آلای پرورشی شهرستان ارومیه که از چندین ایستگاه پرورش تهیه شده بودند مورد بررسی قرارگرفت. مخمرهای پروبیوتیک از دستگاه گوارشی ماهیان قزل آلا جدا و سپس توسط روشهای آزمایشگاهی تکثیر شدند