سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران
زینب رمضانی – دانشجوی دانشگاه فنی دکترشریعتی تهران
پریسا رستمی – دانشجوی دانشگاه فنی دکترشریعتی تهران

چکیده:

معمولا برای انالیز و تحلیل عملکرد و کاربرد پروتکلهای MANET از ابزار شبیه ساز شبکه استفاده می کنند دراین شبیه سازی ها ا ز مدل انتشار رادیویی استفاده می شود که تاثیر چشمگیری برنتایج دارد در بیشتر مطالعاتی که برروی عملکرد پروتکلهای مسیریابی MANETانجام شده است ازمدلهای انتشار رادیویی غیرواقعی در صورت نبود مسیر د رساختار شهری مثل TRG(Two-Ray Ground با مدل فضای ازاد استفاده کرده اند دراین مقاله تاثیر دو نوع متفاوت از فیدینگ Lognormal shadowing & Rayleigh برروی عملکرد پروتکل مسیریابی AODV در دامنه شهری مطالعه و بررسی شده است. همچنین تاثیر ۴ مدل متفاوت تحرک پذیری MG(ManhattanGrid), RWP(Random WaypointوRPGM(Refrence Point Group Mobility), GM(GuassMarkov و تغییرات چگالی گره ها هم در نظر گرفته شده است نتایج حاکی از آن است که فیدینگ اهسته مانند Lognormal shadowing نسبت به فیدینگ سریع تاثیر بیشتری در کاهش عملکرد AODV دارد.