سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران
زینب رمضانی – دانشجو دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران
پریسا رستمی – دانشجو دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران

چکیده:

معمولا برای آنالیز و تحلیل عملکرد و کاربرد پروتکل های MANET از ابزار شبیه ساز شبکه استفاده می کننددراین شبیه سازی ها از مدلهای انتشار رادیویی استفاده می شود که تاثیر چشمگیری برنتایج دارد در بیشتر مطالعاتی که برروی عملکرد پروتکلهای مسیریابی MANET انجام شده است از مدلهای انتشار رادیویی غیرواقعی در صورت نبود مسیر در ساختار شهری مثل TRG(Two-Ray Ground یا مدل فضای ازاد استفاده کرده اند دراین مقاله تاثیر دونوع متفاوت از فیدینگ Lognormal shadowing & Rayleigh برروی عملکرد پروتکل مسیریابی AODV در دامنه شهری مطالعه و بررسی شده اس همچنین تاثیر ۴ مدل متفاوت تحرک پذیری MG(ManhattanGrid), RWP(Random Waypoint) و GM(GuassMarkov ،RPGM(Refrence Point Group Mobility), تغییرات چگالی گره ها هم د رنظر گرفته شده است.