سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا عباسی – کارشناس موسسه اقتصاد کشاورزی فرزانگان پارس
هادی جوینی – کارشناس شرکت ساروج پی پارس
اشرف جوینی – کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

علم و فناوری نانو ، توانایی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (مولکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده های این ابعاد در مواد ، ابزارها و سیستم های نوین است . از کاربردهای عمده این فناوری در کشاورزی و صنایع وابسته می توان به تولید نانو ساخت بسته بندی های جدید متناسب با تغییرات غذا ، تولید بیوسنسورهای ، تولید نانو حسگرها ، ، DNA ذرات ، رونوشت از نانوغذاها ، انتقال سلولی ، تولید آنزیم هایی با ویژگی خاصنانو ، نانو کریستال ها ، نانو کاتالیست ها ، استفاده از نانو تیوپها در غذا ، تولید محصولات با کیفیت بهتر و غذاهای سالم و جداسازی فاکتورهای ضد تغذیه ای از آنها ، تولید غذاهایی با ارزش تغذیه ای بالا و منابع محدود ، تولید داروهای گیاهی جدید ، تولید سموم و کودهای نانو مقیاس و با دوام و اثر گذاری بیشتر ، تبدیل مواد زائد کشاورزی به ذرات با مقیاس نانو برای استفاده در صنایع میکرو با حساسیت بالا و همچنین تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد. فناوری نانو یک مهندسی نوین و تواناست که پتانسیل تسریع انتقال ما را از وضعیت موجود به صنایع پایدار آینده را دارد . در این مقاله برخی جنبه های مختلف کاربرد فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنایع وابسته می پردازیم.