سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دانیال مطلب زاده – کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی
مهسا قدیری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی
حجت اله رشید – استاد یار، هیات علمی گروه مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بشر در تلاش به دستیابی به تواناییهای پایداری برای اصلاح محیط پیرامون خویش قرار گرفته است و جهانی که در آیندهای نزدیک به یاری این فناوری جدید پدیدار خواهد شد، تفاوتهایی بنیادین با جهان آدمی در گذشته خواهد داشت . وظیفه ما در این رابطه حفظ انرژی های غیر قابل تجدید و جایگزینی های آنها با مصالح و تکنولوژی های نو می باشد. نانو تکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس یک میلیونیم متر، جهان حیرت انگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده که با پیشرفت های پرشتاب و نوآوری های متنوع در عرصه صنعت ساختمان به وقوع می پیوندد، پیام مهمی را با خود به همراه آورده است که شاهد نتایج پر رنگی در رسیدن به معماری باشیم که گره گشای مشکلات در برخورد با انرژی پایدار باشیم. معماری آینده به عنوان نقش تعیین کننده در جهت نگهداشت انرژی می تواند تاثیرات مثبتی در این راستا داشته باشد. روش تحقیق مرتبط با موضوع مورد پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانه ی است. در این مقاله توجه به این است که با بررسی اصول حاکم بر معماری پایدار بتواند با معرفی نانو مواد های کاربردی در جداره های بیرونی، به سطحی از نگهداشت انرژی برسد که جوابگوی اصلاح رویکردهای مصرف انرژی و در نهایت رسیدن به هدف فعلی بشر یعنی پایداری محیط زیست این کره خاکی گام بردارد. نتایج بدست آمده این را می رساند که با بهره گیری از نانو مصالح در صنعت ساختمان با توجه به ویژگی های وجودی این مواد، دستیابی به منابع نامحدود و پاک در جهت حفظ و پایداری این کره خاکی از بزرگترین چالش های بر سر راه جوامع بشری است،فلذا تکنولوژی نانو این یاری را می رساند که در این حوزه بتوانیم با کاربرد آن ها به اصول های معماری پایدار با حفظ و نگهداشت انرژی برسیم.