سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تقی رمضان زاده رستمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی دانشگاه علوم پزشکی
سید حسین میرزاده –
رحمان لیبی –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تاثیرفناوری اطلاعات IT برحسابداری سلامت با تاکید بربخش عمومی است درآن ضمن بیان ارتباط فناوری اطلاعات با دانش حسابداری و اینکه تصمیم گیری های مالی درسطوح چهارگانه درسازمان های سلامت نیازمند ابزاری قوی مانند فناوری اطلاعات می باشد به مفهوم و کاربرد فناوری اطلاعات و حسابداری سلامت و همچنین سیستم های اطلاعات حسابداری پرداخته و درادامه به دلایل استفاده از فناوری اطلاعات فرایند سه گانه این فناوری درسازمان های سلامت پرداخته شده است همچنین سطوح استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری سلامت به همراه فناوری های برتر عنوان شده و درنهایت با تاکید برمزیت های چندگانه فناوری اطلاعات درحسابداری سلامت و باتوجه به تحقیقات دیگران پیشنهادهای کاربردی جهت حرکت بهتر نظام سلامت به سمت حسابداری سلامت ارایه شده است.