سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهنام رزاق منشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

چکیده:

فناوری اطلاعات یکی از پرکاربردترین فناوری های قرن حاضر و بزرگترین موفقیت بشر درپیشرفت تکنولوژی و اطلاعات بعد از انقلاب کوپرنیکی درنجوم درروی کره زمین بودها ست که امروزه طبقه بندی کشورها درتمامی زمینه های علمی فنی اقتصادی تجاری اجتماعی فرهنگی و غیره براساس میزان استفاده از فناوری اطالعات سنجیده می شود و مرزهای جغرافیایی براساس همکاری درپردازش اطلاعات برداشته می شود و تولید پردازش و توزیع اطلاعات عامل قدرت تلقی می گردد و نیز اطلاعات خشک و بی روح درفناوری اطالعات به دنیای انسانی نزدیکتر می شود حال به جهت اهمیت موضوع فناوری اطلاعات ما دراین مقاله ابتدا ضمن آوردن چندتعریف برای فناوری اطالعات عصرهای کشاورزی صنعتی و فراصنعتی و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات درهزاره سوم را مورد بررسی قرار داده و دراین خصوص جامعه آطلاعاتی و برخی از خصوصیات آن رادرحرفه ی حسابداری مطرح خواهیم کرد.