سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد
کورش یزدان پناه –

چکیده:

توسعه صنایع مختلف و افزایش بی رویه جمعیت شهرها و روستاها و د ر پی آن توسعه مناطق کشاورزی و استفاده ازکودها و سموم دفع آفات موجب گردید تا میزان زیادی فاضلاب های صنعتی و شهری و همچنین پساب های کشاورزی که دارای ترکیبات شیمیایی مختلف مخصوصاً عناصر سنگین می باشند، وارد اکوسیستم های آبی گردند . خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. تاکنون مطالعات زیادی در خصوص میزان جذب و تجمع عناصر سنگین در رسوبات و آبزیان اکوسیستم های آبی صورت گرفته است .در سالهای اخیر برای تامین نیازهای غذائی بشر، توجه بیشتری به منابع دریائی معطوف گشته است . آبزیان که منبع غذایی انسان را تشکیل می ده ند، عناصر سنگینشیمیایی تخلیه شده در دریاها را در بدن خود جمع نموده و یا به عبارتی دیگر تغلیظ کرده و در جریان چرخه های زیستی، این مواد را به سطوح غذایی بالاتر از خود و در نهایت به انسان منتقل می نمایند فلزات سنگین عناصری هستند که جرم مخصوص بیش از ۶ گرم در هر سانتیمتر مکعب دارند و در غلظتهای بالا سبب ممانعت از رشد، مزاحمت در مبادله مواد و ایجاد اختلال در بدن آبزیان می شوند. فلزات سنگین از راههای مختلف گوارشی، تنفسی و پوستی وارد بدن شده و بسته به نوع، جنس، شرایط محیطی و نیز عمر در اندامهای مختلف بدن با اختلاف زیاد انباشته میگردند. فلزات سنگین بسته به کمیت و کیفیت سبب تغییر در تنفس و شنا، سیستم عصبی، گردش خون و اختلاف بافتی آبزیان میگردند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فلزات سنگین بر آبزیان خلیج فارس می باشد