سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا هاشمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متا لورژی و مواد دانشگاه تهران
حامد ثابت – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

فلاکس مورد استفاده در جوشکاری قوس زیر پودری حین فرآیند جوش به سرباره تبدیل می شود. سرباره تولید شده به عنوان یک ماده ی زائد از سطح مهره جوش زدوده می شود. از آنجا که میزان سرباره ی تولیدی به نسبت زیاد بوده و نیازبه مدفون ساختن آن است مشکل آلودگی زیست محیطی پیش می آید. در این تحقیق از مخلوط سرباره ی تولید شده با فلاکس تازه آلومیناتی به نسبتهای مختلف برای جوش سربه سر فولادSt 37به روشSAW استفاده گردید و اثر فلاکس بازیافتی روی ریز ساختار فلز جوش و چقرمگی بررسی شد. تغییر نسبت اختلاط فلاکس تازه و سرباره ی بازیافتی باعثافزایش درصد فریت سوزنی و افزایش چقرمگی شد.