سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجدالدین مجدمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی رضا فرهادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه تهران
حسین عربی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر میزان فعالیت و مقدار آلومینیوم در آلومینا یزینگ فاز گازی بر ترکیب و ریز ساختار پوشش اعمال شده بر سوپر الیاژ IN738LC بود. بدین منظور چند مخلوط پودر آماده شد که همگی حاوی NH4Cl به عنوان فال سازی، Al2O3 به عنوان پرکننده الومینیوم خالص یاپودر NiAl به عنوان پودر واکنش کننده فعال تولید هالید آل.مینیوم ، بودند. عملیات پوشش دهی د ردمای ۱۰۵۰ درجه سانیگراد و به مدت ۴ ساعت د رکوره امجام شد. ریز ساختار پوشش ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان فعالیت آلومینیوم ، ضخامت پوشش به مقدار قابل توجهی بیشتر می شود که سهم لایه د رهم نفوذی از آن ناچیز است. به علاوه ، نکته جدیدی که د راین تحقیق مشاهده شد این بود که تحت این شرایط آزمایشگاهی ، تفزایش آلوممینیوم و فعال کننده به یک نسبت ، تاثیری چندانی بر ضخامت پوشش و ناحیه درهم نفوذی ندارد. علاوه بر این، رسوبات لایه د رهم نفوذی ، با استفاده از پورد حاوی آلومینیوم با فعالیت پایین ، بزرگتر و سخت تر از حالتی هستند که از پودر حاوی آلومینیوم خالص استفاده شود . علل این پدیده در این تحقیق تشریح شده است.