سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رودین علیپور حیدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
سعید خوش نیت – دکتری معماری عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه،

چکیده:

در نظام آموزشی کشورمان، امکان فراهم آوردن زمینه ای جهت خلاقیت کودک در نظر گرفته نمی شود، در حالی که خلاقیت در زندگی فردای کودک نقش بسیار سازنده دارد و این کودک خلاق است که می تواند در جهان نقش بسزایی داشته باشد. آنچه مسلم است اینکه فضا و محیط در کیفیت آموزش و پرورش و بروز خلاقیت کودکان نقش مؤثر دارد باید فضایی را به وجود آوریم که به تحریک خلاقیت کودکان بپردازد. این نوشته ضمن شناخت تاثیر محیط بر کودک و نقش مبلمان به عنوان یکی از عناصر موثر در یادگیری و تحریک حس کنجکاوی کودکان ، ضرورت بهره گیری از عامل انعطاف پذیر ساختن محیط های یادگیری ارایه و برای روشن شدن موضوع ، برخی از مطالعات در زمینه رشد کودکان و سیر طراحی محیط های یادگیری با الگوی انعطاف پذیری ، مورد بررسی قرارگرفته است.در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است.