سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا رهنما – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد
سیدجواد رضوی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

آلودگی محیط زیست یکی از معضلاتی است که بشر کنونی با آن روبه رو شده است و از بین بردن یا کاهش آلودگی ها نیاز به مشارکت همگانی دارد. لذا باید پیش از هر اقدامی در جهت کاهش آلودگی به بالابردن سطح آگاهی عموم جامعه در جهت شناخت منشا آلودگی ها،اثر آن بر محیط و جانداران و در نهایت اشاعه مدیریت روشهای کاهش آن پرداخته شود. یکی از انواع آلودگی ها که در ایران کمتر مورد توجه قرارگرفه است،آلودگی صوتی است. اهداف این مقاله آشنایی اذهان عمومی با اثرات زیان آور سروصدا و شناسایی اثرات آن بر روی فضای سبز به طور اختصار و ارائه راهکارهای اجرایی- عملی در جهت کنترل آن برای مدیران محیط زیست،همگام با اصول علمی معماری سیمای محیط برنامه ریزان شهریمی باشد تا گامی هرچند کوتاه ولی مصمم و راسخ در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار و برنامه توسعه شهر سالم برداشته شود