سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
زهرا معتمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی شیمی
محمدحسین غضنفری – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
محمدعلی نیرومند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

مدل GE به منظور پیش بینی و یافتن ارتباط بین قابلیت انحلال و مخلوط شدن جزئیات محلول اصلی پلیمری بدون ازدست دادن خواص خود در فاز ساعت شنی در شرایط با حرارت پایین و بالا بهکار برده می شود درموارد مولکلولی ترکیبی ازمدل UNIQUAC استفاده می شود که در واکنشهای پارامتریک بین مولکولهای محلول و بخشهای تکرار شده از پلیمر تاثیرات وزن و طریقه آمیختن مولکولی آن ها را پیش بینی می کند این مدل همچنیندر خصوص پیش بینی مقدار فشار در قابلیت آمیختن و انحلال جزئیات محلول پلیمری به ویژه از طریق واکنشهایی بدوندخالت بخشهایی از ترکیبات آزاد با موفقیت عمل کرد هاست نهایتا به منظور دستیابی به پیش بینی ویژگیهای این واکنش ها مدل پیشنهادی مورد تحقیق و بررسی قرارگرفت.