سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیانوش طاهرخانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی، گروه مهندسی مواد
فرزاد محبوبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی، گروه مهندسی مواد

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیر مشخصه های سطحی در نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال بر فولاد گرم کار H13 AISI با هندسه پیچیده می پردازد. در این پژوهش عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی در دمای ۰۵۵ درجه سانتی گراد، چرخه های کاری ) Duty Cycle %05 و فرکانس های ، %۰۵ ) kHz 0 و ۰۵ و در زمان ثابت ۰ ساعت انجام شد. کلیه نمونه های عملیات شده به کمک آزمایش های متالوگرافی، ریز سختی سنجی، زبری سنجی و SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که زبری سطح و سختی سطح با افزایش چرخه کاری زیاد می شود. هم چنین افزایش فرکانس سبب کاهش سختی و افزایش زبری می شود. مورفلوژی سطح نمونه های که نیتروژن دهی پلاسمایی شده به روش توری فعال از ذرات نیتریدی به شکل هگزاگونال با توزیع یکنواخت می باشد