سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا نصری – پژوهشگر پژوهشکده تعلیم و تربیت استان کردستان، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اشکان شجاعی – کارشناسی مهندسی عمران، مجری پروژه های نوسازی و بهسازی ابنیه

چکیده:

معماری هنری است که جدا از فرم ، هویت و فرهنگ را نیز القا می کند.از دیدگاه اسلام همه هستی برای انسان خلق شده و انسان دارای نیازهای مادی عنوی است بنابراین معماری باید بتواند به صورت نسبی نیازهای مادی انسان را تامین کرده و برای رفع نیازهای روحی و معنوی که اساس زندگی انسانهاست بستر سازی نماید.معماری اسلامی برگرفته از قرآن است و عمق تمدن اسلام را با بهره گیری از روح معنویت نشان می دهد.متاسفانه امروزتاثیر تعالیم اسلامی در طراحی و چیدمان فضاهای مسکونی کمرنگ شده است. در اینجا این سوال میتواندمطرح شود که به چه صورتی می توان دستورات و تعالیم قران کریم را در ساخت خانه ها به کار برد؟ قرآن کریم محل اجتماع خانواده را با کلمه بیت معرفی میکند که همان خانه است.در این راستا و با پذیرش اسلام از سوی مردم ایران، سبک ساخت و منحصرا کارکرد خانه های آنان نیز تغییر یافت؛ به نحوی که احداث خانه ها تحت تأثیرالگوهای رفتاری شریعت قرار گرفته و خانه به عنوان مرکز انس ، حریم خانواده و نظام صلح و آرامش مطرح می شوند. شکل خانه متاثر از عوامل متعددی است ،یکی از مهمترین آنها ویژگی های فرهنگی است که اشکال مختلف سکونتگاه در مناطق با شرایط اقلیمی و اقتصادی مختلف را توجیه می کند.در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ومطالعات کتابخانه ای سعی بر آن است تا تاثیرات اسلام و آموزه های اسلامی در شکل دهی به فر کالبدی و سازمان فضایی خانه تشریح شود. همچنین انعکاس فرهنگ اسلامی در معماری خانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.