سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۴۵

نویسنده(ها):

رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان م
امیر مرادی نژاد – مدرس و کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی شهیدبابایی ا راک
حسین حاجیان – عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سمیه شعبانی – کارشناس اداره دادگستری شهرستان اراک

چکیده:

هدف ازارائه این مقاله تبیین اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و ارائه راهکارهای ترویج این دو مقوله می باشند برخی کلمات و مفاهیم دارای قداستی هستند که کم و بیش با تفاوتهایی درهمه جوامع بشری مطرح هستند همچون کلمات شهید و ایثار کلماتی که درهمه عرفها توام با قداست و عظمت بدان نگریسته شده است خمیره و عصاره فرهنگ ایثار و شهادت از خود گذشتگی و اخلاص و آزاد منشی هدفمند است ترویج و اشاعه فرهنگ ا یثار و شهادت کارکردهای مثبت اقتصادی و فرهنگی و … دارد کارکردهای که با نهادینه شدن روحیه از خود گذشتگی ودرنظر گرفتن جمع شاهد پایان تنازع بقا درعرصه های زندگی اقتصادی و سیاسی خواهیم بود درچنین بستری فرهنگجمع گرایی جلوه گر می گردد و ارجعیت منافع ملی برمنافع فردی قومی و … به رسمیت می رسد ترویج نامناسب و عدم دقت در شیوه های درست و ترویج این فرهنگ و نادیده گرفتن عناصر ارتباطی موثر در یک ترویج مناسب همچون همخوانی فرستنده و مخاطب و پیام و کانال ارتباطی و نیز عدم رفع پارازیت های خشه ها ارتباطی، آسیب های جدی به عمل ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت می زند.