سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نبی الله صدری فر – عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

چکیده:

رسیدن به اهداف بلند و متعالی در انسان ها وحکومت ها به ابزارهایی نیاز است در دین مبین اسلام از آغاز رسالت نبی مکرم اسلام واژگانی برای رسیدن انسانبه کمال انسانی و زمینه سازی جهت برقراری حکومت عدل به عنوان ابزار تعالی و ترقی به مسلمانان معرفی شد که تا آن زمان معنی و مفهومی درست از آن داده نشده بودو برخلاف آن مفاهیم، تعصبات کوری و بدوی مانند قبیله پرستی ونژاد پرستی و امثال آن برای آنان معنا داشت ایثار و شهادت از جمله این مفاهیمی بود که مسلمان صدراسلامی آموختند و در مواردی بکار بستندو پیروز و سربلند شدند و در مواردی که این مفاهیم را فراموش نمودند به همان اندازه دچار رکود و عقب افتادگی و شکست شدند. بعد از رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام و انحرافی که در مسئله جانشینی آن بزرگوار پیش آمد در ادامهاین انحراف برخی مفاهیم کم کم رنگ عوض نمود و از جمله این مفاهیم ایثار و شهادت بود این مسئله ادامه پیدا نمود تا جایی که باید جلوی این انحراف گرفته می شد چرا که اگر این انحراف ادامه پیدا می کرد تمام نهالی که توسط نبی مکرم اسلامی کاشته شده بود به نابودی می گرایید.