سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور اس
سید علی حسینی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور گلستان
مصطفی قدمی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه مازندران

چکیده:

با آغاز دهه دوم از قرن بیست و یکم شاهد برگزاری همایش ها و کنفرانسهای ملی و بین المللی متعددی در رابطه با مصرف بالای انرژی آلودگی های زیست محیطی و بحرانهای اکولوژیکی ناشی از آن هستیم با اندکی تامل و تفکر دراین زمینه متوجه خواهیم شد که اکثر این معضلات اکولوژیکی و زیست محیطی تحت تاثیر مالکیت بیش از حد اتومبیل و استفاده مفرط شهروندان از این نوع وسیله نقلیه قرار دارند که باعث مصرف بیش از اندازه سوختهای فسیلی و انتشار آلاینده های مضر در سطح جهانی شده است و جهان را با مشکلات عدیده زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و کالبدی مواجه کرده اند. این مقاله که حاصل یک نوع مطالعه توصیفی است بیان میدارد که با تغییر رفتار سفر شهروندان و استفاده آنها از دیگر شیوه های حمل و نقل حمل و نقل عمومی دوچرخه سواری و پیاده روی تا حد زیادی از اثرات مسائل فوق کاسته می شود این مطالعه پس از واکاوی شواهد اذعان میدارد که تغییر ازشکل گسترده به شکل فشرده شهری و متراکم کردن فضاهای شهری باعث کاهش مسافت ها شده و شهروندان به سوی استفاده از سایر شیوه های حمل و نقل ترغیب خواهد شد و بدین ترتیب گام مهمی درنگهداشت و مدیریت بهینه انرژی برداشته خواهد شد.