سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طوبی رستمی – کارشناس ارشد راه و ترابری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مریوان
الهه قاسمی صالح آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار گروه عمران
محمدسعید منجم – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ایمنی و روانسازی آمد و شد ارتباط مستقیمی با طراحی هندسی مسیر دارد مهمترین جز در طراحی مسیرقوس ها می باشند با توجه به تراکم قوس ها در راه های کوهستانی مطالعه پارامترهای طراحی قوس در این راه ها ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق با مطالعه برروی سه گردنه خروسه تیتور، نوگل لنگریز از مسیر سنندج – مریوان در استان کردستان تاثیر پارامترهای هندسی درایمنی راه های دو خطه کوهستانی بررسی شده است مهمترین این نتیجه این تحقیق ارایه یک مدل چند جمله ای خطی می باشد که با کالیبره کردن آن میتوان نرخ تصادفات را درراه های دوخطه کوهستانی پیش بینی کرد.