سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حیدر عباسی – کارشناسی ارشد شهرسازی،دانشکده هنر و معماری،بخش شهر سازی ،دانشگاه شی
خلیل حاجی پور – دکتری شهرسازی،عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری،بخش شهر سازی،دانشگ

چکیده:

کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از آن مهمترین موضوعات کلیدی توسعه پایدار می باشد فرم شهری ازعوامل بسیار مهم و تاثیر گذاربروابستگی به اتومبیل شخصی و مصرف سوخت های فسیلی دربخش حمل و نقل دارد به گونه ای که با افزایش فاصله ازمرکز شهر افزایش زمان پیاده روی تا حمل و نقل عمومی کاهش تراکم و اختلاط کاربری وابستگی به اتومبیل شخصی زیاد شده و درنتیجه آن مصرف سوخت دربخش حمل و نقل و آلودگی هوا افزایش می یابد باتوجه به این موضوع تحلیل فرم فعلی شهرها ضرورتی انکارناپذیر است مقاله حاضر به بیان یافته های حاصل از یک تحقیق تجربی می پردازد که درآن تاثیر فرم شهربروابستگی به اتومبیل شخصی و مصرف سوخت دربخش حمل و نقل دردومحله شهری کلانشهر شیراز مورد بررسی قرارگرفته است.