سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا حاتمی – کارشناسی ارشد
سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد
نیما پردیس – دکترا بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی- دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی فرایند تناوبی انبساط – روزنه رانیCEE) و فرایند پرس کاری در کانال های هم مقطع زاویه دار ECAP)به عنوان دو روش تغییر فرم پلاستیک شدید متفاوت بر روی آلیاژ تجاری( ۳۵۶A- Al-Si-Mg به منظور بهبود و اصلاح ریزساختار و خصوصیات مکانیکی می باشد. هدف از انتخاب دو روش یاد شده، بررسی اثر حالات مختلف اعمال کرنش برشی می باشد بطوری که در فرایندECAP کرنش برشی ساده و در فرایندCEE در حالت ایده ال کرنش برشی محض خواهیم داشت. نتایج بررسی های ریز ساختاری نشان داد که حالت تغییر فرم برشی ساده بطور موثرتری می تواند موجب شکستن و توزیع رسوبات سیلیسیم در ساختار زمینه آلومینیم گردد. همچنین آزمایش های مکانیکی نیز نشان داد که حالت تغییر فرم برشی ساده باعث ایجاد استحکام کششی ، تنش تسلیم فشاری ، سختی و درصد ازدیاد طول نسبتا بیشتری در مقایسه با حالت تغییر فرم برشی محض می شود.