سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده راضیه انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن عباسی بهارانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژ AA6061 آلیاژی است که در ساخت قطعات سبک که نیاز به استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگی خوبی دارند، به کار می رود. در این تحقیق تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی که تکنیک جدیدی برای اصلاح سازی منطق های و کنترل ریزساختار در لای ههای نزدیک به سطوح ترکیبات فلزی است، بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AA6061-T6 بررسی شد. بدین منظور فرایند اصطکاکی اغتشاشی با سرعت چرخش ابزار معادل ۸۰۰rpm و سرعت انتقالی ابزار معادل ۲۰۰mm/min بر روی نمونه هایی با ضخامت ۱۳mm اعمال شد و ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات بررسی گشت. نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال این فرایند بر سطح آلیاژ AA6061 موجب کاهش اندازه د انهها از ۷۰μm به ۱۲μm و تغییر پروفیل سختی و خواص کششی در منطقه اغتشاش میگردد. علت این امر انجام تبلور مجدد دینامیکی و حل شدن رسوبات استحکام بخش در اثر اعمال فرایند میباشد.