سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن عباسی بهارانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیده راضیه انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند اصطکاکی اغتشاشی یک فرایند حالت جامد است که بر پایه فرایند جوشکاری اصطکاکی ا غتشاشی میباشد. این فرایند اخیرا به عنوان ابزار موثری برای اصلاح ریز ساختار و خواص مکانیکی مواد فلزی شناخته شده است. در فرایند اصطکاکی اغتشاشی مواد در ناحیه فرایند تحت تغییر شکل پلاستیکی شدیدی قرار می گیرند که در نتیجه آن شرایط تبلور مجدد دینامیکی فراهم می شود . در این تحقیق تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا پودر آلومینیوم در فشار ۲۲۵MPa فشرده و در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه سینتر شد . پس از آن فرایند اصطکاکی اغتشاشی با سرعت چرخش ابزار معادل ۱۰۰۰rpm و سرعت انتقالی ابزار معادل ۴۵mm/min بر روی سطح نمونهها اعمال و ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات بررسی شد. نتایج نشان داد که فرایند اصطکاکی اغتشاشی موجب همگن شدن ریزساختار، کاهش میزان تخلخلها، ریز ش دن دانه ها و افزایش سختی سطحی و بهبود خواص مکانیکی نمون ههای متالورژی پودر آلومینیومی میگردد.