سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فضل الله اسکندری منجیلی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه مهندسی مکانیک
جمال زارع خورمیزی – کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

تلاش های انجامشده در زمینه ی کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از گازهای گلخانه ای، موجب شده است که سیکل های ترکیبی تولید قدرت به عنوان یکی از بهترین انتخاب ها در زمینه ینیروگاه های تولید برق مطرح شوند. علاوه بر آن، این نوع نیروگاه ها بامصرف کردن حداقل سوخت، توانایی پاسخگویی به رشد روز افزون نیاز بشر به انرژی الکتریکی را دارا می باشند. از این رو، همواره تلاش ها و اقدامات بسیار گسترده ای در زمینه ی بهینه سای این سیستم ها به مظنور دست یابی به حداکثر راندمان و قدرت تولیدی توسط آن ها صورت پذیرفته است. در این بین طراحی و ساخت بویلرهای بازیاب حرارت – به عنوان واسطه ی بین دو سیکل گاز و بخار – و انتخماب بهینه ترین پارامترهای عملکرد آن، بیش از سایر مولفه های سیکل ترکیبی توجه محققین را به خود جلب کرده است. پارامترهایی نظیر دما و دبی دود ورودی به بویلر بازیاب حرارت، نقش بسیارمهمی در تولید بخار با شرایط مناسب جهت انبساط در توربین های بخار بخش بخار سیکل های ترکیبی و استفاده از حداکثر قدرت و توان انها دارند. در مقاله ی حاضر، با ارائه مدل ترمودینامیکی از بخش بخار سیکل ترکیبی و با در نظر گرفتن فرایند احتراق اضافی گازهای ورودی به بویلر بازیاب حرارت، سعی بر مشخص نمودن تاثیر افزایش دما دود ورودی به بویلر پارامترهای بخش بخار سیکل ترکیبی می باشد.