سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توران علیزاده – کارشناس ارشد رسوبشناسی، مدرس دانشگاه پیام نور شوش
پویا اسدی فر – کارشناس ارشد رسوبشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
پژمان اسدی فر – دانشجوی مهندسی نفت گرایش بهرهبرداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدی

چکیده:

سازند سروک به سن کرتاسه میانی (سنومانین – تورونین میانی) بعنوان مهمترین سازند گروه بنگستان به صورت تحتالارضی در منطقه خوزستان نقش سنگ مخزن نفت را ایفا میکند. مخزن بنگستان بر اساس تغییرات تخلخل،تراویی و تراکم لایهها به ۹ زون نفتی تقسیم میشود که از زون ۱ تا ۳ در سازند ایلام و زون ۴ تا ۹ آن در سازند سروک قرار گرفته است. این زونبندی بر اساس تغییرات تخلخل و تراکم لایهها میباشد. مهمترین پدیدههای دیاژنزی افزایشدهنده کیفیت مخزنی تخلخل، شکستگی و دولومیتیشدن بوده و تشکیل سیمانهای دفنی، استیلولیتها و میکرایتی شدن مهمترین عوامل کاهش دهنده کیفیت مخزنی میباشد. سازند مخزنی سروک در مجموع دارای شش زون مخزنیدر چاه شماره ۶ میباشد. زون شماره شش بهترین زون نفتی و زون چهار بعد از زون شش دومین زون مخزنی مهمسازند سروک میباشد