سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت شرکت مهندسی نفت کیش
بهمن سلیمانی – دکتری زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز
نادر قدمی – دانشجوی دکتری مهندسی نفت
علی ساجدیان – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی مشخصات پتروگرافی و پتروفیزیکی مخزن اسماری میدان نفتی کرنج و تاثیر فرایندهای دیاژنزی برروی خصوصیات پتروفیزیکی می باشد دراین مطالعه بیش از ۸۰۰ مقطع نازک تهیه شده از مغزه ها و خرده های حفاری سازند اسماری به منظور مطالعه فرایندهای دیاژنزی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس این مطالعه مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی موثر بر مخزن شامل سیمانی شدن دولومیتی شدن انحلال، درجازایی ، تراکم و شکستگی های تکتونیکی ایجاد شده می باشد این مطالعه نشان داد که فرایندهای دیاژنزی مهمترین عامل در توزیع خواص پتروفیزیکی مخزن می باشد. بعبارت دیگر مخزن از نوع دیاژنتیکی می باشد.