سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن اصالت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تقی پسنده منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

دراین مقاله به تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی پرداخته شده و جهت گیری های آن برای رسیدن به اقتصادبهتر و مطلوبتر شرح داده شده است همچنین اهمیت و نقاط قوت و ضعف تاثیری که خصوصی سازی می تواند برروند رشد اقتصادی یک کشور ایجاد کند بیان شده و برای برخی از زوایای آن پیشنهادهایی مطرح شده است باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم موانع بسیاری وجود دارد و نباید از نقش اساسی و کلیدی دولت با سیاست گذاری های صحیح و منطقی خود دررفع این موانع غافل ماند و درنهایت با انجام خصوصی سازی باید با اعمال تغیی رنحوه مدیریت جدید درسازمان های خصوصی شده راه بررشد و توسعه سازمان تغییر شکل یافته مواره شود.