سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود موسوی خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هادی افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

امروزه براساس دیدگاه های اندیشمندان توسعه درخصوص نقش و ضرورت کارآفرینان درفرایند توسعه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و اهمیت آموزشهای هدفمند و بطور کلی آموزشهای فنی حرفه ای بطور اخص درتوسعه وپ رورش کارآفرینی برکسی پوشیده نیست دراین مقاله سعی شده است که تاثیر فراگیری مهارت های مرتبط با رشته تحصیلی و غیرمرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی درایجاد اشتغال و کارآفرینی آنها مشخص شود داده های توسط یک پرسشنامه که توسط دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تکمیل شدند جمع آوری شد با توجه به مطالعات نظری انجام شده داین زمینه و آنالیز داده های بدست آمده نتایجی بدین شرح استخراج گردید گروهی از دانشجویان با اینکه به رشته تخصصی خود علاقه دارند مایلند دردوره های غیرتخصصی نیز شرکت نمایند درصورتی که اکثر آنها دوره های تخصصی و مرتبط با رشته تحصیلی را جهت ورود به بازار کار موثرتر از دوره های غیرتخصصی میدانند. علت این تناقض را میتوان درعدم تمرکز دانشجویان روی مهارت تخصصی یا تحصیلی دانست