سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایدا همایون نژاد –
اسماعیل عطای صالحی –
شهرام بیرقی طوسی –
مسعود فیروزکوهی –

چکیده:

موز یکی از پرمصرف ترین میوه ها در جهان است و تقریباً درتمامی کشورهای نواحی گرمسیری کشت می شود . این میوه به دلیل پتاسیم، ، C و A داشتن مقادیر بالایی نشاسته، شکر، ویتامین های سدیم و منیزیم از ارزش تغذیه ای بالایی برخوردار است و منبع مناسبی از انرژی می باشد نمونه های آماده سازی شده در دو ضخامت ۶ و ۸ میلی متر،در سه سطح زمانی ۰۱ و۲۰و۳۰دقیقه در دمای محیط در داخل محلول اسمزی ۶۰۰Bx ،۵۴،و۳۰به نسبت ۴ : ۱، تحت تأثیر امواج فراصوت با فرکانس های KHz ، ۲۵ قرار گرفتند . درصد کاهش آب، در نمونه های موز ۶ میلی متری۸ میلی متری را می توان به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، و در نتیجه افزایش قابلیت نفوذپذیری غشای سلولی دانست.درصد کاهش آب نمونه های موز پیش تیمار شده با افزایش غلظت محلول اسمزی و زمان فراصوت را می توان به دلیل تشکیل کانال های میکروسکوپی از طریق فراصوت و همچنین ناشی از اختلاف فشار اسمزی بین نمونه موز و محلول اسمزی دانست.