سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیف اله غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده بهداشت گروه
احسان اله حبیبی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده بهداشت

چکیده:

کارتریج های رسپیراتورهای تصفیه کننده هواجهت حذف گازها و بخارات سمی به طور گسترده استفاده می شوند مهمترین مساله استفاده ازکارتریج ها مسئله پایان عمر سرویس دهی آنها یا زما ن تعویض انها Break through time می باشد هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر break through time کارتریج ها و معرفی راههای ارائه شده جهت پیش بینی و تشخیص آن می باشد.عوامل مختلفی برروی عمر کارتریج ها ی ماسک های تنفسی از قبیل میزان جذب توسط جاذب، نرخ تنفس، خواص ماده جذب شونده مانند وزن مولکولی، نقطه جوش، فشار بخار ، قطبیت ، شرایط هندسی بستر شرایط جوی مانند دما، رطوبت و جریان هوا و غلظت بخار یا گازهای الی تاثیر گذار هستند و همچنین روشهایی جهت شناسایی زمان تعویض کارتریج ها ذکر شده است که هرکدام دارای محدودیتهایی می باشد ولی استفاده از معادله ویلر wheeler و لوله های گازیاب بهتر از بقیه هستند.