سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ع چوبینه – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ع.ن فرح بخش –

چکیده:

گونه های مختلف علف های هرز کشیده برگ خسارت عمدهای به عملکرد گندم در منطقه ممسنی فارس وارد می کنند. گونه های علف هرز دان هقناری (. Phalaris spp ) از جمله علف های هرز کشیده برگ مهم در این منطقه است. در آزمایشی که در منطقه جنجان شهرستان ممسنی در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در ۶ تیمار با ۵ تکرار در گندم واریته چمران انجام گرفت، اثر تراکم های مختلف دانه قناری ( ۰، ۵، ۱۰ ، ۳۰ ، ۸۰ و ۱۵۰ بوته در متر مربع) روی عملکرد اقتصادی گندم مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین همه تیمار ها در مقایسه با شاهد وجود داشت. مقدار خسارت به عملکرد گندم با افزایش تراکم علف هرز رابطه داشت. بدین معنی که با افزایش تراکم، میزان خسارت از ۹/ ۱ درصد در تراکم حداقل ( ۵ بوته علف هرز در متر مربع) به ۶۸/۲۷ درصد در تراکم حداکثر ( ۱۵۰ بوته علف هرز در متر مربع) افزایش یافت.