سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پیرایش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در اثر وجود تکیه گاه پل در رودخانه، حفره آبشستگی در دماغه تکیه گاه ایجاد شده و احتمال شکست سازه را به همراه خواهد داشت. یکی از روشهای کاهش عمق آبشستگی استفاده از شمع میباشد. در مطالعه حاضر نتایج یک دسته آزمایش با تغییر در فاصله شمع غیرمستغرق در بالادست تکیه گاه برای بررسی تاثیر فاصله شمع از نظر کاهش حجم و عمق آبشستگی آورده شده است. آزمایشها تحت شرایط آب زلال (نسبت سرعت متوسط جریان به سرعت بحرانی کمتر از یک) و در عمق ثابت و چند دبی مختلف صورت گرفته است. نتایج نشان میدهند در فاصله دو برابر طول تکیه گاه L 2 ، کاهش موثری درماکزیمم عمق و حجم آبشستگی رخ میدهد.