سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشگاه تبریز
محمدرضا عطرچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سعید وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر قرار دادن عرشه پل به وسیله یک پی نواری به طور مستقیم برروی کوله به عنوان روشی کارآمددر ساخت پل مطرح شده است با این روش علاوه براقتصادی بودن و سرعت بالای کاردست انداز ناشی از نشست های ناهمسان بین کوله و پایه های عمیق عرشه نیز حذف خواهد شد دراین مقاله با استفاده از روش المان محدود تاثیر فاصله پی عرشه از رویه کوله خاک مسلح برروی رفتار کوله بررسی میشود دراین بررسی مراحل ساخت کوله مدل شده است بنابراین از مدل خاک سخت شونده که تاثیر تغییر بار برروی سختی خاک را لحاظ می کند در مدلسازی استفاده می شود نتایج مدل نشان میدهد که اگر مرکز پی عرشه در فاصله بین ۱/۹ تا ۲/۴ متری رویه واقع شود بیشترین نشست قائم را خواهد داشت.