سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود صدقی – مربی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – ورزقان
علی علوی نیا – دانشیار – دانشگاه بوعلی سینا
حامد اخوان – کارشناس ارشد

چکیده:

در مقاله حاضر بر روی لوله های استوانه ای فلزی به عنوان یکی از انواع ضربه گیرهای مکانیکی مطالعه شده است و با شیار کردن جداره این سازه ها شیارهای محیطی بر روند لهیدگی و قابلیت جذب انرژی انها بررسی شده است. فاصله شیارها متغیر اصلی تحقیق می باشد که هفت رنج فاصله را در بر می گیرد. تحلیل شامل مدل های شبیه سازی شده کامپیوتری و نمونه های آزمایش شده لوله ساده بدون شیار است که برای اطمینان هرچه بیشتر از روند تحلیلانجام گرفته است. مقطع شیارها بصورت مستطیلی می باشد که بصورت یک در میان در دو طرف جداره لوله ایجاد شده است. در واقع هد از این تحلیل بررسی اثر شیار ها وفاصله انها بر قابلیت جذب انرژی، شیوه لهیدگی و کنترل طول و مکان چین خوردگی این نوع جاذب های انرژی استکه از طریق ایجاد شیارهای محیطی در جداره لوله ها سعی بر نایل امدن به آنها شده است. نیروی کمانش اولیه و نیروی متوسط فروریزش از جمله کمیت های سنجیده شده هستند و نشان داده می شود با افزایش فاصله شیارها، شیوه فروریزش انتقال یافته و نیروی کمانش اولیه و جذب انرژی افزایش می یابد.