سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
مهدی یوسفی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهرا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده:

علف چای (Hypericum perforatum L.) یک گیاه ارزشمند دارویی بوده که تاکنون نزدیک به ۶۰ نوع دارو از آن تهیه شده است. به منظور توسعه کشت این گیاه و با توجه به اینکه جوانه زنی بذور علف چای غیر قابل پیش بینی و کم است، مطالعه فرایند جوانه زنی آن ضروری است. در این تحقیق تاثیر سه غلظت اسیئ جیبرلیک ۵۰ppm و ۱۰۰ppm و ۱۵۰ppm بر جوانه زنی بذور علف چای بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح آماری، کاملا تصادفی در چهار تکرار برای شاخص های جوانه زنی انجام گرفت. آزمایشات مربوط به این پژوهش طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت ۵۰ppm اسید جیبرلیک نه تنها درصد جوانه زنی بلکه ضریب آلومتریک را نیز افزایش می دهد.