سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نسرین امانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی وا
مهدی برقعی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شور مشکلات خاصی دارد که منجر به پلاسمو لیز میکرو ارگانیزمها در حضور نمک می شود . حذف از فاضلاب قبل از تصفیه بیولوژیکی بوسیله اسمز معکوس یا تبادل یونی و سایر روشهای فنی دگر گران قیمت و اغلب امکان ناپذیر می باشد . از سوی دیگر فاضلاب محتوی غلظتهای بالای نمک معمولا در صنایع یا شهرهای ساحلی می باشند که معمولا به علت نفوذ آب دریا به شبکه فاضلاب می باشد. در این تحقیق تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شور با استفاده از یک راکتور MBBR بررسی شد . در سیستم MBBR بیوفیلم به آکنه های شیاردار کوچک پلاستیکی که آزادانه در بیوراکتور حرکت می کنند ، چسبیده است و آکنه ها در پساب غوطه ور می باشند . در این تحقیق فاضلاب مصنوعی با ترکیبی از ملاس رقیق ، اوره ، Na2HPO4 و NaH2PO4 و غلظتهای مختلف نمک NaCl (2/5-0/7) ، به عنوان خوراک راکتور استفاده گردید به گونه ای که نسبت ۱۰۰/۵/۱= BOD/N/P تامین شود . اثرات متغییرهای اصلی و مهمی چون غلظت نمک ، بار آلی ، بار هیدرولیکی ، بروی عملکرد سیستم جهت رسیدن به درصد خاصی از حذف COD بر اساس حجم راکتورویا سطح آکنه بررسی شد . تغییرات سریع در غلظت نمک اثرات شدیدتری نسبت به تغییرات تدریجی در عملکرد سیستم دارد. افزایش نمک موجود در فاضلاب جمعیت ارگانیزمهای فیلامنتوس و پروتوزوآ را کاهش می دهد و باعث بازدهی ته نشینی در خروجی راکتور می شود. در حالیکه تا غلظت نمک حدود ۱% اثر مهمی در کارایی سیستم مشاهده نگردیده ، بازدهی حذف COD در غلظت نمک ۲/۵% و زمان ماند هیدرولیکی ۲۴ ساعت ، ۷۱/۱۵% بود . جهت تصفیه فاضلاب شور در این روش و کسب بازدهی حذف COD به میزان مطلوب ، بهتر است که سیتم در بارهای آلی و هدرولیکی پایین کارکند . توام شدن اثر بازدارندگی غلظتهای بالای نمک (۱/۵ % بالاتر) و افزایش بار هیدرولیکی ( کاهش زمان ماند هیدرولیکی) به مراتن اثرات منفی شدیدتری در عملکرد ارگانیزمهای چسبیده در بیومس و نیز ارگانیزمهای معلق در سیستم ، خواهند داشت . ثابت شد که این سیستم می تواند به عنوان یک سیستم مناسب برای تصفیه فاضلابهای با شوری بالا به کار برده شود.