سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان داودی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکد
حسین ابوالقاسمی – دانشیار دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – دانشیار، تهران، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،
ملیحه راجی اسدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکد

چکیده:

در این گزارش، اثر سرعت همزن و همچنین اثر حضور نانوذرات سیلیس بر اندازه میانگین قطره ها در دستگاه میکسر- ستلر تک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، دو سری آزمایش برای سامانهشیمیایی تولوئن/ آب انجام شده است. در سری اول آزمایش ها اثر دور همزن در غیاب نانوذرات و در سری دوم آزمایش ها، اثر دور همزن در حضور نانوذرات و همچنین اثرغلظت نانوذرات بر روی اندازه قطره ها در نسبتدبی فاز پراکنده به پیوسته ثابت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نانوذرات باعث کاهش کشش بین سطحی شده و در شرایط هیدرودینامیکی ثابت، اندازه قطره ها با افزایش دور همزن برای هر دو حالت حضور و عدم حضور نانوذرات به میزان ۱۵/۶و۲۲/۳%اندازه میانگین قطره ها کاهش یافته است.