سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دهقانیان نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا عباس زاده – استاد یار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید هادی طبائیان – استاد یار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید امیدوار –

چکیده:

غشا نانوحفره ای آلومینای آندیک (AAM) به روش آندایزینگ دومرحله ای آلومینیوم در غلظت های گوناگونی از اسید فسفریک تحت پتانسیل ۱۷۰ ولت و در دمای ۳ درجه سانتی گراد سنتز شد . مورفولوژی غشاهای بدست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز شده و براساس آنها قطر حفرات به دست آمد. با کاهش غلظت اسید فسفریک از ۰/۸ مولار به ۰/۲ مولار، میانگین اندازه قطر حفرات از ۱۰۵ به ۱۶۴ نانومتر افزایش یافت. همچنین مورفولوژی غشا نشان دهنده وجود ساختار پیچیده شامل لایه های نانوحفرات و زیرحفرات می باشد. با افزودن متانول به محلول الکترولیت، لایه های زیرحفره ای حذف نشده ولی پراکندگی قطر حفرات کمتر می شود و همچنین در این حالت میانگین قطر حفرات به ۱۷۸ نانومتر می رسد .