سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر شیبانی – کارشناس ارشد راه و ترابری – مدیر تحقیق و توسعه شرکت ساختمانی،تولیدی،
سعید محمدزاده – دکتری سازه – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق آزمایشگاهی بتن هایی با عیارهای ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب، با شرایط یکسان نسبت آب به سیمان ۰/۳۲ حداکثر اندازه سنگدانه( ۲۵ میلی متر) و بافت دانه بندی مخلوط سنگدانه ها ساخته شده و با انجام آزمایش های تعیین ضریب انتشار یون کلرید و مقاومت ویژه الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عیار سیمان از ۴۰۰ به ۵۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب و شرایط عنوان شده، ضریب انتشار یون کلرید افزایش و مقاومت ویژه الکتریکی بتن کاهش خواهد یافت