سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرنوش قدیمی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

افزایش سطح کویر یکی از معضلات چند دهه اخیر است در ابتدای کار جهت بررسی خصوصیات خاک منطقه پس از نمونه برداری فاکتورهای فیزیکی شیمیای مختلفی از قبیل درصد رطوبت اشباع هدایت الکتریکی اسیدیته درصد مواد خنثی شونده گچ کربن آلی بافت خاک در دو عمق ۵۰-۰ ، و ۱۰۰-۵۰ تعیین شد و نتایج حاصل شده از خاک نشان داد که درصد رس، رطوبت اشباع و میزان کربن بالاست پس از بررسی پوشش گیاهی رابطه بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی از نرم افزار PC-ORD و روش تجزیه مولفه های اصلی PCA استفاده شد. نتایج نشان داد که در شمال کویر میقان گونه غالب Nitraria بوده که بهعلت استقرار خوب ساقه هایش به عنوان گیاه ایجاد کننده پوشش مناسب در اراضی شور استفاده می شود. درشمال غربی و غرب کویر Salsola دیده می شود که این گیاه درخاکهای گچی و آهکی با عمق کم رشد خوبی دارد و در اراضی شور و قلیا یا اراضی غیرشور زندگی می کند واین ناحیه کلا توسط Atriplex مورد اصلاح و احیا قرار گرفته است.