سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرنوش قدیمی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی

چکیده:

افزایش سطح کویر یکی از معضلات چنددهه اخیر است درابتدا یکار جهت بررسی خصوصیاتخاک منطقه پس ازنمونه برداری فاکتورهای فیزیکی شیمیایی مختلفی ازقبیل درصد رطوبت اشباع هدایت الکتریکی اسیدیته درصد موادخنثی شونده گچ کربن آلی بافت خاک دردوعمق ۵۰-۰ و۱۰۰-۵۰ تعیین شد و نتایج حاصل شده ازخاک نشان داد درصد رس رطوبت اشباع و میزان کربن بالاست پس ازبررسی پوشش گیاهی رابطه بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی ازن رم افزار (PC_ORD وروش تجزیه مولفه های اصلی PCA استفاده شد نتایج نشان داد درشمال کویر میقان گونه غالب Nitraria بوده که به علت استقرار خوب ساقه هایش به عنوان گیاه ایجاد کننده پوشش مناسب دراراضی شور استفاده می شود درشمال غربی وغرب کویر Salsola دیده میشود که این گیاه درخاکهای گچی و آهکی با عمق کم رشد خوبی دارد و دراراضی شوروقلیا یا اراضی غیرشور زندگی می کند و این ناحیه کلا توسط Atriplex مورد اصلاح و احیا قرارگرفته است.