سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه ساسان پور – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
مهدی صدیق – دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

دریاچه ارومیه درحال تبدیل شده به پهنه وسیعی از نمک زار می باشد لذا با توجه به اثرات فاجعه بار این روند بررسی عوامل موثر دربه وجود آمدن این بحران طبیعی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است نتایج آن نشان میدهد که عوامل طبیعی چون خشکسالی و کاهش نزولات جوی و مهمتر از آن عوامل انسانی چون بهره برداری بیش ازاندازه از آبهای زیرزمینی توسعه فعالیت های کشاورزی شکل گیری شهرکهای مختلف و سدسازی های بیش از اندازه درحوضه آبریز دریاچه منجر به نابودی بزرگترین زیست گاه طبیعی کشور شده است.